Vincent van Gogh

Vinsent van Gog lindi në 30 mars të vitit 1953 në Zundrat të Holandës dhe vdiq më 29 qershor të vitit 1890 në Over-sur-oj. Ishte illustrator teknik holandez dhe piktor post-imresionist. Në mes pikturave të tij ndodhen vperat më të njohura, më affirmative dhe më të shtrejnta. Pjes e popullaritetit të tij ka ardhur brenda faktit që ai është symbol i vetmis dhe boemit të mundishmshëm. Edhe përkundër faktit se Vinsenti ka pasur disa lidhje romatike, ai asnjëherë nuk u martua dhe skishte fëmijë. Madje njerëzit që nuk i njohin veprat e tij artistike mendojnë se ai e ka prer veshin. Për këtë shkak shumë supozojnë se Vinsenti ka bërë vetëvrasje për arsye se veprat e tij artistike nuk ishin të pranuara. Nga ana tjetë, në realitet edhe për kundër asaj se Vinsenti disa here me të vërtet kishte probleme mendore para se të vetvritet, ai prap se prap mori disa kritika positive prej disa kritikëve radikalë. Për çdui, kritikat positive mendohet se e kanë bërë edhe më të trishtueshëm.

Deri sa ka qenë i ri Van Gogu ka punuar në Angli, Holandë dhe Belgjik si tregtar i veprave artistike, arsimtar dhe prift. Ai me të vërtet filloi të pikturoi diku nga viti 1880 dhe pikturoi vetëm dhjet vjetë. Pikturat e para të tij ishin të pikturuara me ngjyra trishtimi, por prej kur në Paris u njoh me impresionizmin dhe neoimpresionizmin, stili i tij u ngrit dhe u zhvillua. Të gjithë veprat e tij, (diku rreth 900 fotografi dhe 1100 vizatime) i ka pikturuar gjatë dhjetë viteve të fundit të jetës së tij gjegjësisht numrin më të madh të veprave më të njohura i ka pikturuar gjatë dy viteve të fundit të jetës së tij. Vetëm në dy muajt e fundit të jetës së tij arriti që të pikturoj nëntëdhjetë piktura. Mbas vdekjej së tij, fama e Van Gogut me ngadal filloi të rritet. Në masë të madhe ka ndihmuar promovimi i gruas së vëllait të tij

 

veprimtaria

 

Edhe pse Van Gogu ishte autodidakt , krijimtaria e tij mundet ka qenë inovacion që në fillim. Kur filloi të punoj si illustrator teknik për revista ilustruese, stili i tij ishte më jo konvecional. E njejta ndodhi edhe më vonë kur filloi të merret me pikturim. As veprat e tij të para në stilin e realizimit dhe traditës holandeze, as faza e mëvonshme ipresioniste nuk sollën deri në vepra simbas botkuptime dhe pritjeve të asaj kohe. Në fazën e mëvonshme të krijimtarisë së tij, stili i tij edhe më tej është radikalizuar. Ai filloi të shfrytëzoj stil avanturier dhe shpesh të shtrembëruar me linja të ndërprera. Ngjyrat që i përdori ishin të forta, por të zgjedhura me kujdes. Në vitin 1890 kur u nda nga jeta, Van Gogu arriti pikën më të lartë të krijimtarisë së tij. Ai u bë pioner i stilit që sot e quajmë ekspresionizëm dhe me të ka një ndikim të rendësishëm mbi artin e shek. XX, veçanërisht tek fovistët dhe ekpresionizmin gjerman dhe me të mbi ekspresionizmin apstrak të Vilem de Goningut dhe piktorit anglez Fresis Bekonit.

 

 

vitet e fundit

Në jetën e Van Gogut personi kryesor ka qen vëllai i tij Teo. Teo punonte si tregtar i veprave artistike dhe në kontinuitet dhe pa rezerva e ka përbajtur financiarisht villain e tij. Miqsia e afërt është dokumentuar me ndihmën disa letrave të cilat i kanë shkëmbyer prej vitit 1872 deri në vdekjen e Van Gogut. Në vitin 1914 Johana van Gog-Boner, gruaja e Teos, për herë të pare i publikoi letrat e tyre.