Bixhova

2013 •  Comments  • 

Fshati Bixhovë ndodhet 7 kilometra larg qytetit të Strugës në anën lindore të saj. Fshati ndodhet në terren të rrafshët dhe ka një lartësi mbidetare prej 700 mertash. Boxhova ka 120 shtëpi dhe ka 600 banorë. Fshati Bixhovë është një ndër vendbanimet e pakta ku jeton populate e përzier pjesën dërmuese e përbëjnë shqiptarët dhe pjesën thjtër e përbëjnë maqedonasit. Një numër i konsiderueshëm i banorëve të këtij vendbanimi kanë ardhur nga vendbanimet e tjera të rajonit të Strugës.

 

 

, 2013 •  Comments  • 

Në fshat funksionon shkolla fillore deri në klasën e katërt ku mësimi zhvillohet në dy gjuhë mësimore në gjuhën shqipe dhe maqedonase, 50 nxënës vijojnë mësimin në shkollën e këtij lokaliteti, ndërsa prej klasës së pestë deri në klasën e tetë nxënësit shqiptarë vazhdojnë mësimin në shkollën filore te fshatit Livadhi, ndërsa nxënësit maqedon vazhdojnë mësimin e mëtejshëm në shkollën fillore të fshatati Drasllavicë.

 

 

, 2013 •  Comments  • 

Nga objektet fetare fshati posedon një xhami që është ndërtuar me iniciativën e Nafëz Pollozhanit dhe një kishë e cila mban emrin “ Shën Spas ''. Në fshat ka shitore private dhe disa puntori të vogla. Banorët e këtij fshati në numër mjaft të madh kanë emigruar për shkaqe ekonomike, por edhe politike jashtë vendit. Tre kilometra larg këtij vendbanimi ndodhen varrezat e vjetra. Ky vendbanime ka mjaft tokë pjellore dhe për kët arsye një pjes e popullsis merret me bujqësi.