Struga me anie pa port

 

Brigjet e qytetit të Strugës lagen nga Liqeni i Ohrit , një ndër liqenet më te vjetër në Europ . Edhe për kundër ketij fakti në qytetitn e Strugës nuk ka një port ku do të mund të ndaleshin anijet . Një port i till do të ndikonte pozitivisht në zhvillimin e turizmit si dhe për zhvillimin e tregtis duke u lidheur me rrugë ujore me qytetitn e Ohrit dhe atë të Pogradecit në anën tjetër të kufirit. Dikur ka egzistuar një port por me rënjen e nivelit të ujit ka dal jashtë pordorimit. Porti ka qen i vendosur në afërsi të rrejdhjes së Lumit Drini i Zi përball “Hotel Drimit” , nuk ka qen ndonjë port i madh por prap se prap ka pasur karakteristikat e një porti. Tash për tash nuk ka ndonjë projekt për ndërtimin e ndonjë porti ne brigjet e Liqenit të Ohrit në qytetin e Strugës , i cili sado pak do të ndikonte në pozitivisht ne qytetin e Strugë. Të shpresojmë se një ditë do të ketë një portë në qytetin e Strugë.

 

 

.